Responsive image

Dinas Kehutanan

Selasa, 16 Februari 2016 admin Cetak

A. VISI DAN MISI

 VISI

 MISI

 

B. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

 KEDUDUKAN

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kehutanan.

(2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.


 TUGAS dan FUNGSI

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan.


Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan meliputi bidang pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, planologi kehutanan pengamanan serta perlindungan hutan;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);

e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

C. SUSUNAN ORGANISASI

 NO NAMA                     J A B A T A N 

1    YOZAWARDI. UP, S.Hut. M.Si                Kepala Dinas Kehutanan
2    MUKTI LUBIS, SH                                Sekretaris Dinas Kehutanan
3    SYARFIANDI, SH                                    Kabid. Planologi Hutan
4    DARLIUS, SH, MM                                Kabid Pemanfaatan Hutan
5    TERRA DHARMA. S .Hut, M.Si                Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6    ZUL HENDRI, SH                                    Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan
7    AMNIZAR                                                Kasi Penyelidikan, Penyidikan dan Tenaga
8    REFNITA IDA                                            Fungsional Umum
9    AZIZAH                                                    Fungsional Umum
10    SYAIFUL AZMI                                        Polisi Hutan
11    NGADIO SUPENO                                    Polisi Hutan
12    WIRDAWATI                                            Kasubag Keuangan
13    DIDI MULYADI, SH                                    Kasi Perhutanan Sosial & Konservasi Tanah
14    SRI HARTATI                                            Kasi Aneka Usaha dan Kehutanan
15    MURSAL EFFENDI                                    Kasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan
16    ERMAN                                                    Kasi Perenc. Evaluasi dan Pelaporan
17    H. ZULKIFLI, SH                                        Kasi Perizinan dan Produksi Hasil Hutan
18    MERI YANTI                                                Kasubag Umum
19    YANDESMAN, S.Hut                                    Kasi Peredaran Hasil Hut. Dan Iuran Kehut.
20    NURSAL                                                    Polisi Hutan
21    MARHOT SIMANULANG                            Polisi Hutan
22    PARULIAN SIMANJUNTAK                        Fungsional Umum
23    AMRIDAL                                                    Polisi Hutan
24    HENDRI DUNAN, SH                                    Kasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
25    MURSIDA                                                    Kasi Penggunaan Kawasan Hutan
26    YUNAIDI                                                    Kasi Inventarisasi dan Perpetaan
27    ZULMAINIS                                                Polisi Hutan
28    ASRINAL                                                    Polisi hutan
29    ELBI HENDRI, S.Hut                                    Fungsional Umum
30    MAJU PARDEDE                                            Fungsional Umum
31    FIRDAUS SIMANJUNTAK                                Fungsional Umum
32    NOVIAR                                                        Fungsional Umum
33    INDRA WIJAYA                                                Fungsional Umum
34    EFNIZAR, SP                                                Fungsional Umum
35    RIZKY HAMID NASUTION, S.Hut                Fungsional Umum
36    GUSFENDI                                                    Fungsional Umum
37    FRANS HARDI                                            Polisi Hutan
38    HARMAINI, SH                                            Fungsional Umum
39    MON MULDIZAR, SH                                    Fungsional Umum
40    ELMA HARMIZA                                            Fungsional Umum
41    RIFNA EFIA                                                    Fungsional Umum
42    EFRIZAL ANWAR PUTRA                                Caraka
43    IDIL FITRIANTO                                            Sopir
44    FIDEL TRISNO                                            Fungsional Umum
45    AIDIL ARIF                                                    Polisi Hutan
46    WARISNO                                                    Fungsional UmumD. STRUKTUR ORGANISASI